Vriendschap was het thema vande nationale gedichtendag 2023

Door deBKK zijn op de gedichtendag 2023 die in het thema Vriendschap stond een aantal activiteiten georganiseerd. Zo zijn er gedichten voorgedragen in de lokale verzorgingstehuizen. Zijn er door lokale  dichters gedichten gemaakt in het thema.