OVER ONS

De Bernhezer KunstKring (BKK) heeft de intentie kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot Bernhezer publiek. De stichting is in 2002 officieel geworden maar timmert al aan de weg voordat Bernheze in het leven werd geroepen. De BKK heeft tal van activiteiten georganiseerd en is derhalve ook voor de gemeente en een belangrijke partner en schakel bij kunst en cultuur. Daarbij worden terugkerende activiteiten georganiseerd. Maar ook incidentele projecten krijgen aandacht. Het streven is om in de loop van de tijd ‘sporen’ in de gemeente achter te laten die herinneren aan kunstontmoetingen. Vaste items zijn jaarlijks De Schrijverij waarbij een bekende schrijver wordt uitgenodigd om op te treden. De locatie is steeds het Heeswijkse gymnasium Bernrode zodat de leerlingen een belangrijke bijdrage hebben.

Daarnaast is de BKK verantwoordelijk voor het aanstellen van De Gemeentedichter van Bernheze. De zin van Bernheze is eveneens jaarlijks waarbij poëzie, literatuur, cabaret en alles wat met creatief woordgebruik te maken heeft bijeen wordt gebracht. Eén van de terugkerende activiteiten van de Bernhezer KunstKring is het project Honderd Kunstenaars. Hierbij wordt een expositie georganiseerd in een van de culturele centra in de gemeente om (amateur) kunstenaars de kans te geven hun werk te laten zien. Ook ‘Afscheid nemen van een pand’ is een project waarbij,  rond de naderende sloop van een karakteristiek pand in de gemeente op culturele en vernieuwende wijze een tentoonstelling wordt gehouden.

Voor actuele informatie en evenementen, bekijk onze facebook pagina.
FACEBOOK

BESTUUR / LEDEN

BESTUUR
René Kuijs
René Kuijs

Miron van Soest
Miron van Soest

Clemens Geenen
Clemens Geenen

Liseth Kuijs
Liseth Kuijs