Gemeentedichter

Op 26 januari 2017 heeft Hans Manders afscheid genomen en is Hieke Stek aangesteld als gemeentedichter van Bernheze.

Van de gemeentedichter wordt verlangd een aantal keren per jaar, gevraagd en ongevraagd, een aantal verzen te schrijven. Gemeentedichter van Bernheze is vooral een eretitel. De dichter wordt officieel aangesteld door de BKK en de gemeente. De gedichten kunnen worden gedupliceerd in DeMooiBernhezeKrant en op de websites van de BKK, TRV-Bernheze en de gemeente. Daarnaast kan bij bijzondere gelegenheden gevraagd worden voor een optreden. Verder is de gemeentedichter een creatief persoon die woont of werkt in Bernheze en met zijn/haar gedichten de inwoners met een frisse blik en op een originele en laagdrempelige manier laat kijken naar het dagelijks leven.

En zij gingen haar voor De BKK stelde in 2005 in samenwerking met het gemeentebestuur Ad van Schijndel aan als gemeentedichter. Hij schreef gevraagd en ongevraagd vele Bernhezer gelegenheidsgedichten.

Op 5 november 2010 tijdens de Zin van Bernheze vond de benoeming van de nieuwe gemeentedichter plaats. Hiermee kwam een eind aan het gemeentedichterschap van Ad van Schijndel die dit ruim 5 (!) jaar voor zijn rekening heeft genomen.

Tijdens die avond heeft wethouder Ad Donkers namens de gemeente officieel afscheid genomen van Ad van Schijndel en
Mas Papo verwelkomd als de nieuwe dichter van de gemeente Bernheze op advies van de Bernhezer Kunst Kring.

Op 21 maart 2013 vond de overdracht van de nieuwe gemeentedichter plaats. Hans Manders uit Dinther nam de poetische scepter over van Heeschenaar Mas Papo. Wethouder Ad Donkers zorgde voor het officiele gedeelte. Een aantal gemeentedichters uit de regio lieten horen waarom ook zij hun dorp vertegenwoordigen.

TERUG NAAR ARCHIEF